Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое
Формата ја следи функцијата.
- Луис Саливен
Препознавање
на потребата е
основниот услов за дизајн.
- Чарлс Ејмс
Да се комплицира е лесно, тешко е да се поедностави.
- Бруно Мунари
Едноставноста е врвната префинетост.
- Леонардо Да Винчи

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com