ИБОРН.НЕТ
Show More

тип: реконструкција и ентериерно уредување на канцелариски простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: ~300m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

фотографии: Андријана Тилиќ


 

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com