КУЌА К3

тип: идеен и основен и проект за двокуќа
локација: Калгари, Канада
година: 2016

површина: 340m²

статус: во изведба

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

3Д визуелизации: Емилија Лелифановска


 

Show More

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com