top of page
КУЌА К3

тип: идеен и основен и проект за двокуќа
локација: Калгари, Канада
година: 2016

површина: 340m²

статус: во изведба

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

3Д визуелизации: Емилија Лелифановска


 

bottom of page