КУЌА СТАМАТОВСКИ

тип: идеен и основен проект за семејна куќа
локација: Скопје, Македонија
година: 2018

површина: 340m²

клиент: семејство Стаматовски

статус: во изведба

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

презентација: Симона Чингоска

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom