top of page
СТАН ДЗ

тип: реконструкција и ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2019

површина: 95m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page