top of page
СТАН M2

тип: реконструкција и ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2018

површина: 65m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

фотографии: Андријана Тилиќ


 

bottom of page