КУЌА СА

тип: идеен и основен проект за семејна куќа
локација: Св. Николе, Македонија
година: 2020

површина: 125m²

клиент: семејство Станковиќ

статус: во изведба

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

Show More

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com