КУЌА СА

тип: идеен и основен проект за семејна куќа
локација: Св. Николе, Македонија
година: 2020

површина: 125m²

клиент: семејство Станковиќ

статус: во изведба

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom