top of page
КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА

тип: конкурсно решение за реконцепирање на постојната музејска поставка
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: 630m²

статус: откупен труд

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

соработник: Јорданка Саздовска


 

bottom of page