top of page
СТАН KM

тип: ентериерно доуредување на дел од станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: 30m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

bottom of page