top of page
МЕДИКУС ХЕЛП - ЖЕНСКИ ОДДЕЛ

тип: реконструкција и ентериерно уредување на деловен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2019

површина: 55m²

статус: идеен проект

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page