top of page
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ОСТРОВ

тип: конкурсно решение за универзитетски остров
локација: Повеља, Италија
година: 2016

површина: 25 000m²

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page