top of page
РЕСТОРАН ЕЗЕРЦЕ

тип: конкурсен труд за идејно решение за ресторан „Езерце“
локација: Градски парк, Скопје, Македонија
година: 2015

статус: откупен труд

клиент: општина Центар

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

пејсажен архитект: Лидија Ристовска


 

bottom of page