РЕСТОРАН ЕЗЕРЦЕ

тип: конкурсен труд за идејно решение за ресторан „Езерце“
локација: Градски парк, Скопје, Македонија
година: 2015

статус: откупен труд

клиент: општина Центар

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

пејсажен архитект: Лидија Ристовска


 

Show More

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com