СТАН НФ
Show More

тип: ентериерно уредување на поткровје на семејна куќа
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: 145m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com