КУЌА К2

тип: идеен, основен и проект за ентериерно уредување на двокуќа
локација: Калгари, Канада
година: 2014

површина: 350m²

статус: изведена

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

3Д визуелизации: Емилија Лелифановска


 

Show More

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com