СТАН Б
Show More

тип: ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: 65m²

статус: проект

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com