top of page
СТАН Б

тип: ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: 65m²

статус: проект

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page