top of page
СТАН МВ

тип: реконструкција и ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2018

површина: 88m²

статус: проект

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page