top of page
СТАН ДБ

тип: ентериерно доуредување на дел од стан
локација: Скопје, Македонија
година: 2017

површина: 50m²

статус: проект

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page