ИБОРН.НЕТ -1

тип: реконструкција и ентериерно уредување на канцелариски простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2018

површина: 85m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова

фотографии: Андријана Тилиќ


 

Show More

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com