top of page
СТАН КП

тип: реконструкција и ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2015

површина: 80m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page