top of page
СТАНБЕН КОМПЛЕКС АБАКУС

тип: идеен и основен проект за повеќесемејни станбени куќи
локација: Скопје, Македонија
година: 2013

површина: ~2000m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page