Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое
Да се комплицира е лесно, тешко е да се поедностави.
- Бруно Мунари
Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое
Да се комплицира е лесно, тешко е да се поедностави.
- Бруно Мунари
Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com