top of page
Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое
Да се комплицира е лесно, тешко е да се поедностави.
- Бруно Мунари
Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое
Да се комплицира е лесно, тешко е да се поедностави.
- Бруно Мунари
Помалку е повеќе.
- Мис Ван Дер Рое
bottom of page