top of page
  • arhipunkt

Откуп на конкурсниот труд - Кинотека на Македонија | 21.07.2015

Конкурсниот труд за реконцепирање на постојаната музејска поставка на Кинотеката на Македонија доби откуп. Повеќе за концептот овде.

Comments


bottom of page