• arhipunkt

МАРХ за проектот за Кинотека| 18.03.2016

Повеќе за откупениот конкурсен труд на Архипункт за реконцепирање на постојаната музејска поставка на Кинотека на Македонија може да прочитате на МАРХ.                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com