top of page
  • arhipunkt

Архипункт на Dani Arhitekture Banja Luka 2019 | 18.05.2019

Архипункт беше дел од 5-тото јубилејно издание на Дани архитектуре Бања Лука 2019 на тема Домување. Невенка претстави дел од нашите македонски и канадски проекти и согледувања како различните економски и културолошки состојби влијаат за различната перцепција на станбениот простор и неговата употреба.Comments


bottom of page