top of page
СТАН ЛМ

тип: ентериерно уредување на станбен простор
локација: Скопје, Македонија
година: 2020

површина: 30m²

статус: изведен

проектанти: Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова


 

bottom of page