• arhipunkt

Работилница Архивики 02 | 25.05.2017Се одржа втората работилница за збогатување на македонската Википедија со содржини од областа на архитектурата, Архивики во организација на Архипункт, а во соработка со Здружението Споделено знаење и порталот за промоција на македонската архитектура – „МАРХ“.


Се уредија вкупно 21 статија на следниве теми: Архитектонски термини, Архитектонски правци и стилови, Архитекти од Македонија и светот, Значајни градби во Македонија и Архитектонски манифестации, награди и установи.


Повеќе информации и галерија од настанот на МАРХ, Википедија и фб.


                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com