• arhipunkt

Архи.тек за Рециклиран град| 28.06.2016

Урбаната интервенција на Архипункт во рамки на Рециклиран град на БИМАС 2016 беше објавена во публикацијата на Архитектонски Факултет Скопје, Архи.тек.

                                                                    ©2019 Arhipunkt DOO   |  070 773 383    071 645 654   |   arhipunkt@gmail.com