top of page
  • arhipunkt

Архи.тек за Рециклиран град| 28.06.2016

Урбаната интервенција на Архипункт во рамки на Рециклиран град на БИМАС 2016 беше објавена во публикацијата на Архитектонски Факултет Скопје, Архи.тек.

Comments


bottom of page