top of page
  • arhipunkt

Награда на БИМАС 2018 | 13.09.2018

На XIX Биенале на Македонската Архитектура „Баукултур“ 2018, проектот за станбената куќа Стаматовски на Архипункт доби награда за најдобар архитектонски проект. Повеќе информации од настанот и доделувањето на наградите на МАРХ и Порта3.Comments


bottom of page